[1]
О. Гладун and М. Пугачова, “GENESIS OF THE DEMOGRAPHIC REGISTRY IN UKRAINE”, DSE, vol. 49, no. 3, pp. 3–25, Oct. 2022.